KULTUURIETENDUSE PILETITE KOMPENSATSIOON

Eesti Balletiliidu liikmel on õigus taotleda kultuurietenduste piletite kompensatsiooni.

Kultuurietendusena peetakse silmas tantsu-, draama-, muusika- teatrietendusi ja filme, sümfooniakontserte, näituste külastusi jms. Hüvitamisele ei kuulu poppmuusika kontsertide piletid.

Kultuurietenduste piletite kompenseerimise kord juhatuse otsusega:

  • pilet hinnaga kuni 4 € – kompensatsioon 100% maksumusest. Esitada ainult pilet, mille tagaküljele on kirjutatud kompensatsiooni taotleja nimi ja arveldusarve number, avaldust esitada pole vaja;

  • pilet hinnaga 5 €–20 € – kompensatsioon 60% maksumusest. Esitada ainult pilet, mille tagaküljele on kirjutatud kompensatsiooni taotleja nimi ja arveldusarve number, avaldust esitada pole vaja;

  • pilet hinnaga 21 € ja kallim – kompensatsiooni suuruse otsustab juhatus. Esitada ainult pilet, mille tagaküljele on kirjutatud kompensatsiooni taotleja nimi ja arveldusarve number, avaldust esitada pole vaja.

Juhatusel on õigus otsustada hüvitamisele kuuluv summa vastavalt rahalistele võimalustele kvartali lõikes. Juhatus on otsustanud menetlustoimingute kiirendamiseks seada taotluste esitamise tähtajaks iga kuu 10. kuupäeva.

Kultuurietenduste piletite hüvituse taotlemise kord

  • Balletiliidu juhatus vaatab laekunud pileteid ja avaldusi üle vähemalt 4 korda aastas ehk vähemalt üks kord kvartalis.

  • Piletid hinnaga kuni 20 € kompenseeritakse hiljemalt piletite esitamise kuupäevale järgnevate 30 tööpäeva jooksul.

  • Laekunud piletite (mille maksumus on üle 20 €) läbivaatamise järel saadetakse kõikidele kompensatsiooni taotlejatele kirjalik vastus piletikompensatsiooni rahuldamise või mitte rahuldamise kohta hiljemalt taotluse esitamise kuupäevale järgnevate 30 tööpäeva jooksul.

  • Piletikompensatsiooni avalduse mitterahuldamise korral annab juhatus kirjaliku põhjenduse.