Sündmused

Mai Murdmaa ja Heili Einasto raamatu "Teekond tantsus" esitlus

Eesti Teatriliit esitleb 22. märtsil kell 15.00 Estonia Talveaias Mai Murdmaa ja Heili Einasto raamatut "Teekond tantsus".
Mai Murdmaaga vestlevad Tiit Härm, Aime Leis, Tiit Helimets ja Heili Einasto.

"Tavaliselt olen ikka tahtnud väljendada mingisugust konkreetset ideed – eetilist, üldinimlikku, humaanset, mis minule on olnud probleemiks. Olen püüdnud oma probleemi nende vahendite abil, mis selle kunstiliigi kasutuses, tantsu, etenduse kaudu väljendada.
Ballett on nii tantsitud mõte kui tantsitud muusika. Need asjad on omavahel kompaktselt seotud ja kuidagi kattuvad. Mõtet võib tantsida ka muusikata ning tants ise võib olla muusika.“ – Mai Murdmaa

Ballettmeister Mai Murdmaa (1938), üks omanäolisemaid tantsus mõtlejaid mitte üksnes Eestis, vaid rahvusvaheliseltki, on öelnud, et ta ei saa olla loominguta. Raamatus on põimitud loomebiograafia sekka mõtisklusi tantsukunstist ja elust, kolleegide mälestusi ühisest loomeprotsessist ning arvustajate peegeldusi Mai Murdmaa lavastustele.

Lehti Metsaalt: „Mai Murdmaa põhitoeks on eelkõige – kogu kunst algab individuaalsusest. Ainult individuaalsus väljendab midagi. Mai Murdmaa aastatepikkuse lakkamatu loomingulise progressiooni kõik elemendid ongi allutatud peateemale – inimene, tema isiksus.“


Toimetaja Kadi Herkül
Korrektor ja intervjuude litereerija Triin Truuvert
Isikunimede registri koostaja Ene Paaver
Kujundaja Andres Tali

Raamat on trükitud Tallinna Raamatutrükikojas.

Väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital.


Blogi