Uudised

FIA tutvustas uut Tantsupassi

Rahvusvaheline Näitlejate Föderatsioon (FIA) tutvustas 6. novembril Rotterdamis toimunud rahvusvahelisel konverentsil digitaalset platvormi Tantsupass (Dance Passport), mis peaks aitama tantsijail Euroopa tööturul muretumalt ringi liikuda.
Tantsupassi tutvustab Eesti Balletiliidu juhatuse liige Janika Suurmets, kes ka ise konverentsil kohal viibis.

"Tantsupass (Dance Passport): välismaal töötamise soodustamiseks loodud solidaarsusvõrgustik tantsuliitudesse kuuluvate tantsijatele.

6.11.2018 käivitasid Rotterdamis rahvusvahelise näitlejate föderatsiooni (FIA) Euroopa tantsuvaldkonna esindajad Tantsupassi, millega tähistati mitmeaastase uurimustöö ja projektide valmimist teemal: Dance Futures – Creating Transition Schemes for Dancers and Promoting Sustainable Mobility in the Dance Sector.

Projekti pealkirja eesti keeles ühe lausega edasi anda on raske. Konverentsil osalenuna ja teemadest laiema ülevaate saanuna, selgitaksin pealkirja sisu järgnevalt: tantsijate üleminekuaeg ehk kuidas saavad tantsijad ise valmistuda tantsijatöö lõpetamiseks ja kuidas saab riiklikult aidata üleminekuaja vanusesse jõudnud tantsijaid.

Teine pool pealkirjast viitab tantsijate vabale liikumisele töötamaks välismaal ning nende varane ettevalmistus sihtriiki töötama jõudmisel. Uue tantsupassi loomisel koguti FIA liikmesliitude andmeid, kontakte ning koguti vastuseid tantsijatel enim tekkivatele küsimustele võõras riigis töötamise kohta.

Tantsupass on FIA Euroopa liikmete pikaajaline projekt. 2000ndatel aastatel algatatud projektil oli kahekordne eesmärk: lihtsustada tantsijate liikuvust Euroopa tantsu sektoris ning tugevdada ametiühingutevahelist (ka loomeliitude vahelist) koostööd ja partnerlust. Tantsupassi esimene paberversioon kahjuks aktiivset kasutust ei leidnud, seepärast töötati välja digitaalversioon. Tantsupassi uue digitaalversiooni eesmärgiks on aidata kaitsta tantsijaid, kes töötavad Euroopas.

Tantsijad saavad töötada võõras riigis ilma keelebarjääri piiranguteta, seepärast töötavad tantsijad oma karjääri jooksul mitmes erinevas riigis. Siiski ähvardavad neid mitmed ohud ning alati tuleb enne uude riiki tööle asumist selgitada  sealseid sotsiaalseid garantiisid, maksupoliitikat ja teisi töötamist puudutavaid õiguseid ja kohustusi.

Tantsupassi eesmärk on pakkuda professionaalsetele tantsijatele tugisüsteemi ehk välismaal töötavate tantsijate solidaarsusvõrgustikku. Süsteem võimaldab tantsijatel, kes on loomeliidu liikmed ja liikmemaksukohuslased oma kodumaal, saada liidult tuge, et lühiajaliselt töötada teistes Euroopa riikides, kus on sarnased loomeliidud (olgu täpsustatud, et FIA Euroopa liikmesliidud on nii loomeliidud, erialaliidud, ametiühingud, assotsiatsioonid, föderatsioonid, ühendused jt). Tänu tugevale koostööle ja partnerlusele rahvusvahelise näitlejate föderatsiooni (FIA) liidu liikmetega, võimaldab tantsupass Euroopas töötavatele tantsijatele ulatuslikumat teavet ja kaitset.

Tantsupass on mõeldud Euroopas asuvatele professionaalsetele tantsijatele, kes kavatsevad lühiajaliselt töötada mõnes teises Euroopa riigis. Tantsijad saavad tutvuda tantsupassi veebisaidil kättesaadava teabega, milleks on teave võrgustikus osalevate loomeliitude kontaktisikute kohta ning samuti leitakse sealt vastused korduma kippuvatele küsimustele. Et saada täpsemat infot või nõuandeid peab tantsija kontakteeruma loomeliiduga ja tõestama, et ta on loomeliidu liige ka oma kodumaal.

Lisainfo: www.dancepassport.eu

Projekti sai teoks tänu Euroopa Liidu toetusele."Blogi